ماکتهای کامیون

نام كالا : SCANIA LBT 141 TRACTOR TRUCK
برند : Road Kings
كد كالا : rk1800133
قيمت : 2450000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:18
توليد كننده : آلمان

نام كالا : MERCEDES BENZ LPS 1632 TRACTOR TRUCK 1969
برند : Road Kings
كد كالا : RK180021
قيمت : 2450000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:18
توليد كننده : آلمان

نام كالا : Mercedes LPS 1632
برند : Road Kings
كد كالا : RK180023
قيمت : 2450000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:18
توليد كننده : آلمان

نام كالا : SCANIA LBT 141 TRACTOR TRUCK
برند : Road Kings
كد كالا : RK180012
قيمت : 2450000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:18
توليد كننده : آلمان

صفحه‌ها