ماکتهای کامیون

نام كالا : IVECO FIAT TURBOSTAR TRACTOR TRUCK 2-ASSI 1988
برند : Road Kings
كد كالا : RK180074
قيمت : 4850000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:18
توليد كننده : آلمان

نام كالا : Volvo Tractor Truck ASG 1965
برند : Road Kings
كد كالا : RK180061
قيمت : 4850000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:18
توليد كننده : آلمان

نام كالا : Volvo | F88 1965
برند : Road Kings
كد كالا : RK180063
قيمت : 4850000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:18
توليد كننده : آلمان

نام كالا : VOLVO F88 TRACTOR TRUCK DEUTRANS 1965
برند : Road Kings
كد كالا : RK180062
قيمت : 4850000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:18
توليد كننده : آلمان

صفحه‌ها