ماکتهای کامیون

نام كالا : Volvo F12 Zugmaschine 1977
برند : Road Kings
كد كالا : RK180034
قيمت : 4550000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:18
توليد كننده : آلمان

نام كالا : IVECO FIAT TURBOSTAR SCUDERIA FERRARI 1988
برند : Road Kings
كد كالا : RK180073
قيمت : 4550000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:18
توليد كننده : آلمان

نام كالا : IVECO FIAT TURBOSTAR TRACTOR TRUCK 2-ASSI 1988
برند : Road Kings
كد كالا : RK180074
قيمت : 4550000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:18
توليد كننده : آلمان

نام كالا : VECO FIAT TURBOSTAR TRACTOR TRUCK 2-ASSI 1988
برند : Road Kings
كد كالا : RK180071
قيمت : 4550000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:18
توليد كننده : آلمان

صفحه‌ها