ماکتهای کامیون

نام كالا : MERCEDES BENZ L911 TRUCK TELONATO 1966
برند : SCHUCO
كد كالا : 450044800
قيمت : 9000000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:18
توليد كننده : آلمان

نام كالا : MERCEDES BENZ L911 TRUCK TELONATO 1966
برند : SCHUCO
كد كالا : 450016400
قيمت : 9000000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:18
توليد كننده : آلمان

نام كالا : VOLVO F88 TRACTOR TRUCK DEUTRANS 1965
برند : Road Kings
كد كالا : RK180062
قيمت : 6000000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:18
توليد كننده : آلمان