ماکتهای کامیون

نام كالا : MAN 16304 F7 TRACTOR TRUCK 1972
برند : Road Kings
كد كالا : 180033
قيمت : 2500000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:18
توليد كننده : آلمان

نام كالا : VOLVO F1220 TURBO 6 TRACTOR TRUCK 2-ASSI 1977
برند : Road Kings
كد كالا : RK180031
قيمت : 2500000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:18
توليد كننده : آلمان

نام كالا : SCANIA LBT 141 TRACTOR TRUCK
برند : Road Kings
كد كالا : rk1800133
قيمت : 2500000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:18
توليد كننده : آلمان

نام كالا : MERCEDES BENZ LPS 1632 TRACTOR TRUCK 1969
برند : Road Kings
كد كالا : RK180021
قيمت : 2500000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:18
توليد كننده : آلمان

صفحه‌ها