ماشينهاي سواري 1:43

نام كالا : Mercedes-Benz 300 SL W198 1954
برند : MINICHAMPS
كد كالا : b66041051
قيمت : 450000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:43
توليد كننده : آلمان

نام كالا : Mercedes-Benz 230 SL
برند : MINICHAMPS
كد كالا : b66041049
قيمت : 450000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:43
توليد كننده : آلمان

نام كالا : Mercedes-Benz 300 SEL 1963
برند : MINICHAMPS
كد كالا : b66041052
قيمت : 450000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:43
توليد كننده : آلمان

نام كالا : Mercedes-Benz 300 B
برند : MINICHAMPS
كد كالا : 436039000
قيمت : 650000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:43
توليد كننده : آلمان

صفحه‌ها