هوپيماهاي جنگي

نام كالا : Lockheed Martin F-117A
برند : Hobby Master
كد كالا : HA5803
قيمت : 1950000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:72
توليد كننده : آمریکا

نام كالا : Boeing AH-64D Longbow Apache
برند : Hobby Master
كد كالا : HH1201
قيمت : 1950000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:72
توليد كننده : آمریکا

نام كالا : Hercules KC-130F
برند : Inflight 200
كد كالا : IF1300316
قيمت : 750000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:200
توليد كننده : آمریکا

نام كالا : United States Marines KC-130F Hercules
برند : Inflight 200
كد كالا : IF1301116
قيمت : 750000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:200
توليد كننده : آمریکا

صفحه‌ها