هوپيماهاي جنگي

نام كالا : Northrop Grumman E-2C Hawkeye
برند : Hobby Master
كد كالا : HA4811
قيمت : 1950000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:72
توليد كننده : آمریکا

نام كالا : Lockheed Martin F-117A
برند : Hobby Master
كد كالا : HA5803
قيمت : 1950000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:72
توليد كننده : آمریکا

نام كالا : Boeing AH-64D Longbow Apache
برند : Hobby Master
كد كالا : HH1201
قيمت : 1950000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:72
توليد كننده : آمریکا

نام كالا : RF-4E Phantom II IRIAF
برند : Hobby Master
كد كالا : HA19002
قيمت : 2550000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:72
توليد كننده : آمریکا

صفحه‌ها