سایر ماشینها

نام كالا : SIMCA CHAMBORD 1958
برند : NOREV
كد كالا : 185728
قيمت : 5500000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:18
توليد كننده : فرانسه

نام كالا : Peugeot 402 Eclipse 1937
برند : NOREV
كد كالا : 184872
قيمت : 2950000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:18
توليد كننده : فرانسه

نام كالا : Plymouth Fury Mississippi Highway Patrol 1975
برند : GREENLIGHT
كد كالا : GL19083
قيمت : 3350000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:18
توليد كننده : آمریکا