سایر ماشینها

نام كالا : RENAULT R5 SUPERCINQUE GT TURBO 1986
برند : NOREV
كد كالا : 185207
قيمت : 950000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:18
توليد كننده : فرانسه

نام كالا : PEUGEOT 404 1965
برند : NOREV
كد كالا : 184833
قيمت : 1050000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:18
توليد كننده : فرانسه

نام كالا : RENAULT R5 1972
برند : NOREV
كد كالا : 185152
قيمت : 950000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:18
توليد كننده : فرانسه

نام كالا : HENNESSEY VENOM GT SPYDER
برند : autoart
كد كالا : 75404
قيمت : 2350000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:18
توليد كننده : آمریکا

صفحه‌ها