ماشين هاي 1:87

نام كالا : Brekina Mercedes 190E
برند : Brekina
كد كالا : 132101
قيمت : 250000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:87
توليد كننده : آلمان

نام كالا : MERCEDES-BENZ 220D lang
برند : Brekina
كد كالا : 13403
قيمت : 250000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:87
توليد كننده : آلمان

نام كالا : Mercedes-benz 190E
برند : Brekina
كد كالا : 13202
قيمت : 250000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:87
توليد كننده : آلمان

نام كالا : BMW 2000
برند : Brekina
كد كالا : 24420
قيمت : 250000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:87
توليد كننده : آلمان