هواپیمای مسافربری

نام كالا : Aviation200 Alia Royal Jordanian Airline B 707 1 200 Plane
برند : Aviation 200
كد كالا : AV2707408
قيمت : 1550000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:200
توليد كننده : آمریکا

نام كالا : A340-300 (Iran Aseman Airlines) EP-APA With Stand
برند : Inflight 200
كد كالا : IF343EP001
قيمت : 25500000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:200
توليد كننده : آمریکا

نام كالا : Islamic Republic of Iran A340-313
برند : Inflight 200
كد كالا : IF3431117
قيمت : 2550000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:200
توليد كننده : آمریکا

نام كالا : Boeing 747-300 Combi Mahan Air EP-MND
برند : Inflight 200
كد كالا : IF7430717
قيمت : 2550000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:200
توليد كننده : آمریکا

صفحه‌ها