هواپیمای مسافربری

نام كالا : Concorde Continental N557CO (with stand)
برند : Inflight 200
كد كالا : IFCONC0817
قيمت : 1250000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:200
توليد كننده : آمریکا

نام كالا : IRANIAN AIR FORCE BOEING 747-100 5-8101
برند : Inflight 200
كد كالا : IF747IAF
قيمت : 1250000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:200
توليد كننده : آمریکا

نام كالا : A340-300 (Iran Aseman Airlines) EP-APA With Stand
برند : Inflight 200
كد كالا : IF343EP001
قيمت : 1250000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:200
توليد كننده : آمریکا

نام كالا : Islamic Republic of Iran A340-313
برند : Inflight 200
كد كالا : IF3431117
قيمت : 1250000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:200
توليد كننده : آمریکا

صفحه‌ها