هواپیمای مسافربری

نام كالا : A340-300 (Iran Aseman Airlines) EP-APA With Stand
برند : Inflight 200
كد كالا : IF343EP001
قيمت : 29500000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:200
توليد كننده : آمریکا

نام كالا : Islamic Republic of Iran A340-313
برند : Inflight 200
كد كالا : IF3431117
قيمت : 2950000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:200
توليد كننده : آمریکا

نام كالا : B787-8 (Thai Airways) HS-TQB With Stand
برند : Inflight 200
كد كالا : IF7871116
قيمت : 2950000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:200
توليد كننده : آمریکا