ماکتهای موتورسيكلت

نام كالا : Helmet
برند : MINICHAMPS
كد كالا : 326020008
قيمت : 550000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:2
توليد كننده : آلمان

نام كالا : Helmet
برند : MINICHAMPS
كد كالا : 328080086
قيمت : 550000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:2
توليد كننده : آلمان

نام كالا : PEUGEOT 103L 1972 BEIGE
برند : NOREV
كد كالا : 182048
قيمت : 200000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:18
توليد كننده : فرانسه

نام كالا : Motobécane AV 65 1965
برند : NOREV
كد كالا : 182056
قيمت : 200000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:18
توليد كننده : فرانسه