هواپیمای مسافربری

نام كالا : Iran Air Boeing 747SP "EP-IAA
برند : Inflight 200
كد كالا : IF747SP0614
قيمت : 1250000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:200
توليد كننده : آمریکا

نام كالا : South African Airways B707-300B
برند : Aviation 200
كد كالا : AV2707556P
قيمت : 750000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:200
توليد كننده : آمریکا

نام كالا : Northwest-Airlines-DC-9
برند : Inflight 200
كد كالا : IF951200P
قيمت : 550000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:200
توليد كننده : آمریکا

نام كالا : Alia Royal Jordanian Cargo 707-300
برند : Aviation 200
كد كالا : AV2707409
قيمت : 750000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:200
توليد كننده : آمریکا

صفحه‌ها