هواپیمای مسافربری

نام كالا : Boeing 707-300C
برند : Aviation 200
كد كالا : AV2707408P
قيمت : 850000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:200
توليد كننده : آمریکا

نام كالا : Jets Skytrans Airlines Bombardier Dash-8
برند : GeminiJets
كد كالا : G2SKP201
قيمت : 550000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:200
توليد كننده : آمریکا

نام كالا : TWA Trans World Boeing 757-200
برند : GeminiJets
كد كالا : G2TWA062
قيمت : 850000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:200
توليد كننده : آمریکا

نام كالا : National-B757-200
برند : GeminiJets
كد كالا : G2NAL094
قيمت : 850000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:200
توليد كننده : آمریکا

صفحه‌ها