هواپیمای مسافربری

نام كالا : Northwest-Airlines-DC-9
برند : Inflight 200
كد كالا : IF951200P
قيمت : 850000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:200
توليد كننده : آمریکا

نام كالا : Alia Royal Jordanian Cargo 707-300
برند : Aviation 200
كد كالا : AV2707409
قيمت : 850000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:200
توليد كننده : آمریکا

نام كالا : Boeing 707-300C
برند : Aviation 200
كد كالا : AV2707408P
قيمت : 850000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:200
توليد كننده : آمریکا

نام كالا : Jets Skytrans Airlines Bombardier Dash-8
برند : GeminiJets
كد كالا : G2SKP201
قيمت : 550000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:200
توليد كننده : آمریکا

صفحه‌ها