جستجوی کالا

نام كالا : Boeing 737-300
برند : JC Wings
كد كالا : XX20050
قيمت : 5000000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1/200
توليد كننده : آمریکا

نام كالا : TAM Airbus A350-900
برند : INFLIGHT
كد كالا : IF3501115U
قيمت : 8200000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1/200
توليد كننده : آمریکا

نام كالا : Japan Airlines Airbus A350-900
برند : JC Wings
كد كالا : JA03XJ
قيمت : 8200000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1/200
توليد كننده : آمریکا

نام كالا : Boeing 777-300
برند : JC Wings
كد كالا : JC-EW2773004
قيمت : 8200000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1/200
توليد كننده : آمریکا

صفحه‌ها