ماکتهای کامیون

نام كالا : Scania 143 Streamline Sattelzugmaschine
برند : Road Kings
كد كالا : rk180101
قيمت : 4850000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:18
توليد كننده : آلمان

نام كالا : IVECO FIAT TURBOSTAR TRACTOR TRUCK 2-ASSI 1988
برند : Road Kings
كد كالا : rk180072
قيمت : 4850000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:18
توليد كننده : آلمان

نام كالا : VOLVO F12 TURBO 6 TRACTOR TRUCK 2-ASSI 1977
برند : Road Kings
كد كالا : RK180034
قيمت : 4850000 تومان
جنس : رزین
مقياس : 1:18
توليد كننده : آلمان

نام كالا : Volvo Tractor Truck ASG 1965
برند : Road Kings
كد كالا : RK180061
قيمت : 4850000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:18
توليد كننده : آلمان

صفحه‌ها