ماکتهای تانک

نام كالا : M20 Armor Car, Free French Army, 1944
برند : Hobby Master
كد كالا : HG3803
قيمت : 250000 تومان
جنس : رزین
مقياس : 1:72
توليد كننده : آمریکا

نام كالا : US M20 Utility Car Recon
برند : Hobby Master
كد كالا : HG3805
قيمت : 250000 تومان
جنس : رزین
مقياس : 1:72
توليد كننده : آمریکا