هواپیمای مسافربری

نام كالا : Jets Skytrans Airlines Bombardier Dash-8
برند : GeminiJets
كد كالا : G2SKP201
قيمت : 450000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:200
توليد كننده : آمریکا

نام كالا : AIR Airbus A320
برند : GeminiJets
كد كالا : G2CEB198
قيمت : 550000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:200
توليد كننده : آمریکا

نام كالا : Us Airways A320-200
برند : GeminiJets
كد كالا : G2USA183
قيمت : 550000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:200
توليد كننده : آمریکا

نام كالا : TWA Trans World Boeing 757-200
برند : GeminiJets
كد كالا : G2TWA062
قيمت : 550000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:200
توليد كننده : آمریکا

صفحه‌ها