هواپیمای مسافربری

نام كالا : 707-300-TAP-AIR
برند : Inflight 200
كد كالا : IF7070511B
قيمت : 550000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:200
توليد كننده : آمریکا

نام كالا : Alia Royal Jordanian Cargo 707-300
برند : Aviation 200
كد كالا : AV2707409
قيمت : 550000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:200
توليد كننده : آمریکا

نام كالا : Boeing 707-300C
برند : Aviation 200
كد كالا : AV2707408P
قيمت : 550000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:200
توليد كننده : آمریکا

نام كالا : United-Express-Dash-8
برند : Gemini 200
كد كالا : G2UAL087
قيمت : 450000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:200
توليد كننده : آمریکا

صفحه‌ها