هواپیمای مسافربری

نام كالا : Iran Air A330-200 New Livery Reg# EP-IJA
برند : Inflight 200
كد كالا : IF332IR001
قيمت : 1450000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:200
توليد كننده : آمریکا

نام كالا : Iraqi Airways Boeing 747-4H6
برند : Inflight 200
كد كالا : if27440715
قيمت : 1450000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:200
توليد كننده : آمریکا

نام كالا : National Airlines Boeing B747-135 w
برند : Inflight 200
كد كالا : IF27420915P
قيمت : 1450000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:200
توليد كننده : آمریکا

نام كالا : A350-900 (Lufthansa) D-AIXA With Stand
برند : Inflight 200
كد كالا : WB-A350-A
قيمت : 1450000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:200
توليد كننده : آمریکا

صفحه‌ها