هواپیمای مسافربری

نام كالا : Boeing 747-300 Combi Mahan Air EP-MND
برند : Inflight 200
كد كالا : IF7430717
قيمت : 1250000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:200
توليد كننده : آمریکا

نام كالا : Iran Air A330-200 New Livery Reg# EP-IJA
برند : Inflight 200
كد كالا : IF332IR001
قيمت : 1250000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:200
توليد كننده : آمریکا

نام كالا : Airbus Industries Airbus A340-600
برند : JC Wings
كد كالا : XX2333
قيمت : 1250000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:200
توليد كننده : آمریکا

نام كالا : 9-30 Uni United States Air Force (USAF) McDonnell Douglas DC
برند : InFlight
كد كالا : AF1VC-9C01P
قيمت : 750000 تومان
جنس : فلز
مقياس : 1:200
توليد كننده : آمریکا

صفحه‌ها